01.10.2009. - Zapošljavanje osoba s tjelesnim invaliditetom uz stručnu potporu - radionica u Bjelovaru


Na poziv Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, predsjednica HSUTI-ja mr.med.sc. Mirjana Dobranović sudjelovala je i održala predavanje o važnosti utjecaja na poslodavce na radionici Zapošljavanje osoba s tjelesnim invaliditetom uz stručnu potporu.
Radionica se održala u okviru projekta Zapošljavanje osoba s tjelesnim invaliditetom uz stručnu potporu dana 30.09.2009. u Hotelu Central u Bjelovaru s početkom u 12:00 sati. Projekt provodi Udruga tjelesnih invalida Bjelovar uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

 

 

Skup je započeo prezentacijom ciljeva projekta Zapošljavanje osoba s tjelesnim invaliditetom uz stručnu potporu koje je prikazao Tomislav Novosel, predsjednik Udruge tjelesnih invalida Bjelovar. Projekt se provodi prema nezaposlenim i zaposlenim osobama s invaliditetom te se u okviru projekta za nezaposlene osobe planiraju dodatne edukacije dok se za zaposlene osobe nastoji „učvrstiti“ njihovo sadašnje radno mjesto odnosno teži se zadržavanju njihovog radnog mjesta. U okviru stručne potpore nezaposlenim i zaposlenim osobama s invaliditetom, jedni od ciljeva su: kako koristiti poticaje/sredstava Fonda za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom; edukacija za nezaposlene osobe; utvrđivanje objektivnog radnog stanja osoba s invaliditetom koje bi uključivalo utvrđivanje njihovih psihofizičkih, motoričkih, intelektualnih i drugih vještina; osiguranje prognostike invaliditeta kod zaposlenih osoba; aktivniji odnos asocijacija poslodavaca prema problemu zapošljavanja osoba s invaliditetom (HGK, HOK, knjigovodstveni servisi); aktivniji odnos HZZ-a prema problemu zapošljavanja osoba s invaliditetom; aktivnije zauzimanje institucija uprave i samouprave, zaštitne radionice i mnogi drugi.

Slijedila je prezentacija Ostvarivanje poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koju je održala Damira Benc, zamjenica ravnatelja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. U okviru prezentacije spomenut je problem utvrđivanja invaliditeta u različitim sustavima (mirovinski sustav, sustav socijalne skrbi i dr.), zatim faze uspješnog zapošljavanja te su navedeni poticaji Fonda za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Tako su faze uspješnog zapošljavanja osoba s invaliditetom sljedeće:

1. adekvatno utvrđen invaliditet,
2. utvrđena smanjena radna sposobnost kroz različite parametre,
3. profesionalna rehabilitacija,
4. zapošljavanje – na odgovarajućem radnom mjestu sukladno sposobnostima, osobe s invaliditetom uz stručnu potporu i
5. uspješno održavanje zaposlenja.

Pritom je važna socijalna i gospodarska kohezija svih čimbenika: osoba s invaliditetom, poslodavaca, državnih institucija i civilnog društva.

U prezentaciji su navedeni i poticaji Fonda za zapošljavanje: redovni i posebni. Redovni poticaji su: 1. novčani poticaji (naknada u visini uplaćenog doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje i doprinosa za zapošljavanje), 2. naknada razlike radi smanjenog radnog učinka i 3. sufinanciranje troškova osobnog asistenta (pomagača u radu). Posebni poticaji su: 1. jednokratna materijalna davanja (obrazovanje), 2. sredstva za prilagodbu radnog mjesta (arhitektonska prilagodba), 3. sredstva za prilagodbu uvjeta rada (tehnička prilagodba), 4. sufinanciranje kamatne stope za kupnju alata, strojeva i opreme i 5. sufinanciranje troškova radnog terapeuta. Pritom je važno spomenuti i novine u Odluci Fonda a koje se odnose na opseg prava na korištenje poticaja i na smanjenu osnovicu za obračun naknada. Novine se primjenjuju od 4. kolovoza 2009.

 

 

Uslijedila je tema i predavanje Važnost utjecaja na poslodavce koju je prezentirala mr.med.sc. Mirjana Dobranović, predsjednica HSUTI-ja. Kroz prezentaciju su istaknuti problemi osoba s invaliditetom osobito u dijelu zapošljavanja i potrebi važnosti utjecati na poslodavce. Napomenula je tri najveća problema osoba s invaliditetom: 1. nedovoljna informiranost 2. stavovi i kultura življenja i 3. pasivizacija samih osoba s invaliditetom. Da ima pozitivnih primjera prakse utjecaja na poslodavce najavljena je Nacionalna kampanja zapošljavanja osoba s invaliditetom Nama je kriza stalno, koju provodi Udruga za promicanje istih mogućnosti (UPIM), članica HSUTI-a. Ciljevi Kampanje su: 1. primarni – senzibiliziranje javnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom, osobito poslodavaca i 2. sekundarni – da se pošalje poruka osobama s invaliditetom da u svom problemu nisu sami.

Iskustva Udruge osobe s invaliditetom Kutina u zapošljavanju osoba s invaliditetom prezentirala je Jozefina Kranjčec, predsjednica iste udruge. Pritom su naglašeni pozitivni primjeri prakse zajedništva udruge i lokalne uprave i samouprave u zapošljavanju osoba s invaliditetom, kao i u drugim područjima. Veliko razumijevanje gradonačelnika Kutine za probleme ove ranjive skupine građana vrijedno je pohvale.

Slijedile su još dvije važne prezentacije: Osvrt na promjene u zakonima i propisima od 2002. do danas, što je prezentirao Mladen Rajković, dipl.iur., i Primjeri obračuna poticaja, što je prezentirao Željko Diebalo – članovi Udruge Bjelovara.

Veoma zanimljiva je bila rasprava nakon održanih prezentacija u koju se se uključili prisutni na radionici: dogradonačelnica Grada Bjelovara, predstavnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i drugi.

Na kraju je gsp. Tomislav Novosel iznio PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA:

   1. Pripomoći poslodavcima i osobama s invaliditetom pri ostvarivanju prava na poticajna sredstva Fonda, izdati prikladan Priručnik s CD-om;
   2. U HGK i HOK te Udruzi računovođa održati predavanja uz promociju Priručnika;
   3. Za zaposlene članove nastojati da što dulje ostaju zaposleni;
   4. Za nezaposlene osigurati primjerenu edukaciju i uz primjenu propisa nastojati ih zaposliti na primjerenim poslovima;
   5. Organizirati zaštitne radionice u Bjelovaru;
   6. Razvijati dobru suradnju s Obiteljskim centrom;
   7. Bolja suradnja s Centrom za socijalnu skrb i zavodom za zapošljavanje;
   8. Posebnu pažnju posvetiti procesu školovanja (OŠ, SŠ, fakultet).