Bonton za bolje razumijevanje osoba s invaliditetom


UPIM-ova edukativna publikacija za tinejdžere BONTON za bolje razumijevanje osoba s invaliditetom dobila se suglasnost Agencije za obrazovanje i pozitivno mišljenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te se provodi u osnovnim i srednjim školama i fakultetima.
Kao program provodi se od 2012. godine kontinuirano u obrazovnim institucijama.

Izvještaj kratki do 2015. (u prilogu)

Izvještaj iz osnovne škole Izidor Kršnjavi (u prilogu)

Izvještaj iz Industrijske i obrtničke škole (u prilogu)

Izvještaj s tribine na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu (u prilogu)

Udruga za promicanje istih mogućnosti (UPIM) iz Kuće ljudskih prava Zagreb i firma Ericsson Nikola Tesla - istinski društveno odgovorna kompanija, partnerski zajedno godinama volonterski surađuju na nizu društvenih aktivnosti a kruna zajedničkoga rada bila je izrada publikacije – Bonton za bolje razumijevanje osoba s invaliditetom. Ovaj hvalevrijedan projekt dobrog djela razvijao se od ideje do realizacije skoro dvije godine. U njega su ugrađeni sati i sati vrijednog rada, entuzijazma i ljubavi. Upravo se zato očekuje da će imati dalekosežne pozitivne učinke na podizanje svijesti građana posebno mladih za postupanje prema osobama s invaliditetom. U želji ostvarivanja ljudskih prava osoba s invaliditetom i neposrednim rješavanjem njihovih teškoća UPIM se snažno zalaže za toleranciju i antidiskriminaciju promičući kulturu ponašanja i razumijevanja različitosti. Slijedom svoje misije idejno smo već radili na promjeni svijesti  u društvu kroz vrlo popularnu knjižicu Bontončić i kako svima biti prijatelj za djecu vrtićke dobi i prvih razreda osnovne škole te maloj džepnoj knjižici Bonton u svakodnevnoj komunikaciji s osoba s invaliditetom. Procijenili da je neophodno daljnje ciljano djelovanje prema tineđerskoj populaciji – što je logičan slijed naših dosadašnjih aktivnosti i tako je nastala publikacija pod nazivom Bonton za bolje razumijevanje osoba s invaliditetom. Poznata je činjenica da djeca odrastanjem i ulaskom u tinejđersko doba utjecaj roditelja i škole zamjenjuju utjecajem okoline koji postaje sve veći. To je pravi trenutak da im se pomogne usmjeriti ih kako se snaći u situaciji kad susretnu osobu s invaliditetom i kako se ponašati pri tome. I zato je osmišljena edukativna publikacija sa 68 lijepo dizajniranih stranica koje prate Darka, studenta Učiteljskog fakulteta, osobu s invaliditetom, u njegovom svakodnevnom životu. Priča koju Darko prenosi čitateljima najbolji je dar svima i najbolja ulaznica za EU. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je na temelju pozitivnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje dalo suglasnost UPIM-u za tiskanje i podjelu  publikacije mladima.
                                       

                                   

Cjelokupni tekst publikacije pogledajte ovdje

Uz zahvalnost za tiskanje prvih 10.000 primjeraka i uz financijsku potporu Ericsona i tiskare Kershofset planira se dijeliti ga besplatno po školama, vrtićima, fakultetima i građanima - svugdje gdje se na taj način može utjecati na ljude da prihvate osobe s invaliditetom kao sebi ravne, one koji oplemenjuju našu zajednicu i kojima trebamo svi pomoći da sretnije žive. Cjelokupni tim, koji je radio na projektu,  odrekao se bilo kakve naknade i to je najbolji način da pokažu vlastitu društvenu odgovornost i brigu za druge. Planira ga se tiskati u nakladi od 50.000 primjeraka i u tome se očekuje potpora svih koji na to mogu utjecati. Preveden je i na engleski jezik. Službena promocija ove vrijedne knjižice održava se u Muzeju suvremene umjetnosti 13. prosinca 2012. (na dan kada je prije šest godina jednoglasno usvojena u Ujedinjenim narodima Konvencija o pravima osoba s invaliditetom). Domjenak firme Ericsson na kraju poslovne godine uz poziv velikog broja uglednika RH bila je prigoda za podjelu prvih tisuću primjeraka. 

                                       

A odmah iza toga provedena je prva podjela publikacije tinejdžerima, onima kojima je namijenjen. Bili su to mladi Dugog Sela  koji su dobili besplatan primjerak. UPIM je proveo organizacijske pripreme s pet škola u Dugom Selu u kojima će UPIM razgovarati s mladima na tribini u školi, podijeliti im publikaciju i potaći ih na solidarnost, toleranciju, razumijevanje, kulturu ponašanja i poštivanje ljudskih prava. Zajedno s njima graditi civilizirano društvo i međusobno uvažavanje. Raspored po školama izgledao je ovako:

Srijeda, 19.12.2012.
- od 11:25 – 13:00 – OŠ „Ivan Benković“, Dugo Selo, 2 školska sata (svaki sat po dva odjela učenika osmih razreda)
- od 14:00 – 15:00 – OŠ „Stjepan Radić“, Brckovljani (svi osmaši zajedno)
- od 15:45 do 16:45 - Srednja škola Dugo Selo - (svi učenici)

Četvrtak, 20.12. 2012.
- od 12:30 – 13:15 – OŠ Josipa Zorića, Dugo Selo (svi osmaši zajedno)
- od 14:00 – 14:45 – OŠ Rugvica, Rugvica (svi osmaši zajedno)

Bonton  je iz prigodnih košarica podijeljen mladima uz radosno sudjelovanje članova lokalne udruge AmoReVera iz Dugog Sela. Slike pogledajte ovdje

Organizacija edukacije u Dugom Selu brižno je planirana kroz predavanja s ppt prezentacijom za  učenike osmih razreda osnovne škole i učenika srednje škole. Veseli činjenica da su predavanja su bila posebno dobro prihvaćena i učenici sa zanimanjem i pozorno slušali. To je posljedica izvornosti jer su ih držale same osobe s invaliditetom koje su elokventne i pozitivan primjer kvalitetnog življenja s teškoćama. Jedna od najboljih poduka je poduka primjerom. UPIM zastupa stav da onaj koji podučava treba i sam bar djelomično posjedovati znanja, vještine i osobne vrijednosti u skladu s onim što podučava a time i promovira kod podučavanog. Osim predavanja posebno je pripremljena ppt prezentacija s zanimljivim slikama i porukama
 
                                

Tijekom predavanja svima se besplatno podijelila vrlo atraktivna i lijepo dizajnirana publikacija pod nazivom BONTON ZA BOLJE RAZUMIJEVANJE OSOBA S INVALIDITETOM. Knjižicu su dijelile članice lokalne udruge Dugog Sela a jedna je članica i sudjelovala u prezentaciji svoje priče o invalidnosti.

Vrijedno je istaći da se cjelokupni tim, koji je radio na idejnoj kreaciji publikacije, odrekao bilo kakve naknade i to je najbolji način  da su pokazali vlastitu društvenu odgovornost i brigu za druge. U ova teška vremena ovo je sjajan primjer da kad se mala srca slože da sve se može no, još je bolje kada se velika srca slože.