07.09.2011. - Konstituirano Partnersko vijeće Grada Zagreba


Konstituirano Partnersko vijeće Grada Zagreba

Zagreb, 07.09.2011.

Na konstituirajućoj sjednici Partnerskog vijeća Grada Zagreba koja je održana 7. rujna 2011.godine, za predsjednika tog savjetodavnog  tijela u
provedbi Zagreb plana – razvojne strategije grada Zagreba do 2020. godine, izabran je prof. dr. Mladen Vedriš sa zagrebačkog Pravnog fakulteta.
Partnersko vijeće izabrano je na mandat od četiri godine, a u njegovom sastavu je 23 uglednih stručnjaka, znanstvenika i predstavnika iz javnog,

 slika 

privatnog i civilnog sektora, između ostalih i Udruga za promicanje istih mogućnosti (UPIM) iz Kuće ljudskih prava Zagreb koju zastupa
mr.med.sc. MIRJANA DOBRANOVIĆ, predsjednica te udruge.

Članovima Vijeća predočen je zakonski okvir i metodologija izrade županijskih razvojnih strategija, te do sada pripremljena osnovna i
SWOT analiza razvoja Zagreba, s naglaskom na viziji i strateškim ciljevima. Sukladno prihvaćenom programu rada, Partnersko vijeće trebalo
bi osigurati konsenzus među relevantnim dionicima u procesu utvrđivanja i ostvarivanja zajedničke vizije razvoja grada Zagreba, te aktivno
djelovati u svim fazama izrade i provedbe Zagrebplana, od strateških ciljeva, prioriteta i mjera, do odabira razvojnih projekta, ali i
praćenje njihove provedbe.

Kako je istaknuto, Zagrebplan je kompleksni razvojni dokument koji razvoj promatra kroz konkurentno gospodarstvo, ali i kroz druge
prizme: okoliš, održivo gospodarenje prostornim vrijednostima, kvaliteta života, socijalna kohezija, jednakost i sl. Put do kvalitetnog
razvojnog plana, rečeno je, je suradnja i partnerstvo, uz precizni odabir prioritetnih projekata te definirane izvore financiranja.

Više na stranicama Grada Zagreba http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=34345

Više na stranicama Hrvatske gospodarske komore www.hgk.hr