11.01.2012. - UPIM kao članica Koalicije za život u zajednici u Varaždinskoj županiji