Prijedlozi za aktivnosti UPIM-a za iduće 3 godine: