Anketa uspješnosti Inkluzivne pčelarske škole


Radi ocjenjivanja uspješnosti Inkluzivne škole za ekološko i konvencionalno pčelarenje u Zagrebu napravljen je posebno strukturirani upitnik kojeg su polaznici Škole 2017/2018 popunili u siječnju 2018.godine. Analiza podataka pokazuje da je u edukaciji zastupljenost žena i muškaraca gotovo podjednaka, ali s nešto većim udjelom muškaraca. Inkluzivnost je jako dobro raspoređena te je 35% polaznika onih koji su osobe s nekom vrstom oštećenja ili invaliditeta. Od tog broja 7% su osobe s psihičkim oštećenjima, 7% su osobe oštećena sluha a 7% slabovidne osobe, dok sa 14% sudjeluju osobe s ostalim bolestima (karcinom i visoki tlak). Uglavnom im u radu s pčelama pomažu roditelji i bračni drug. Posebna je zanimljivost da su se u najvećem broju na edukaciju odlučili zbog novih spoznaja a pčelarenje doživljavaju u najvećem djelu kao radnu terapiju (50%), psihoterapiju (32%), fizikalnu terapiju (9%) i socijalnu (9%).

Preuzmite prilog