Naknada do zapošljavanja


 NAJUGROŽENIJA KATEGORIJA
korisnici naknade do zapošljavanja 2012.

Nositelj projekta: Udruga za promicanje istih mogućnosti (UPIM)
Partner: Centar za socijalnu skrb u Gradu Zagrebu 
Donator: GZ – Gradski ured za socijalnu skrb i osobe s invaliditetom 
Mjesto provedbe: Zagreb
Iznos doniranih sredstava: 10.000 kuna


Udruga za promicanje istih mogućnosti (UPIM), održao je sastanak sa socijalnim radnicima CZSS Grada Zagreba u Kući ljudskih prava, u srijedu 6. lipnja 2012. Tema sastanka: MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM.

 

Zabilješku sa sastanka možete pogledati ovdje

Udruga za promicanje istih mogućnosti (UPIM), održala je sastanak sa socijalnim radnicima CZSS Grada Zagreba u Kući ljudskih prava, u ponedjeljak, 24. rujan 2012. Tema sastanka: Provedba aktivnosti - prikupljanje podataka o korisnicima naknade do zapošljavnaja.

Sažetak programa
Postoje zaboravljeni ljudi! Koji su nažalost samo papiri u dokumentaciji centara za socijalnu, zavoda za zapošljavanje i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje. Skupina je to osoba s invaliditetom koju možemo nazvati najisplativijom za ulaganje u njih a istodobno najugroženijim korisnicima socijalne skrbi! Potpuno marginalizirani - osobe koje nakon završenog obrazovanja i prijavom na zavod za zapošljavanje umjesto posla primaju naknadu do zaposlenja u iznosu od 350 kuna. Oni u socijalnoj skrbi dobiju rješenje a Fond  za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje samo isplaćuje sredstva. Ni jedan ni drugi ne pomažu u traženju posla. Sustav zapošljavanja misli da oni ipak primaju naknadu pa o njima primjereno ne brine. Ovim programom pokreće inicijativa za u propitivanje: kakvo je njihovo stvarno stanje, kojih su zanimanja, koliko su godina na zavodu za zapošljavanje i koliko godina primaju naknadu? Pitanja na koje do sada odgovora nema! Zato ih se ovim programom traži! Program ima svrhu  ispitivanja i analize a kasnije organiziranja potpore kroz edukacijske programe i radionice (naravno za one koji žele i iskažu  interes u anketiranju) te razradu konkretnih prijedloga mjera ili modela kojima se pridonosi unapređenju i pronalaženju optimalnih oblika potpore, mjera i aktivnosti za osobe s invaliditetom. Kako je Zagreb uvijek prepoznat kao vodilja društvene odgovornosti prema osobama s invaliditetom i ovim programom pokazati će da je zaista prvi koji skreće pozornost na ovu ciljanu kategoriju građana.
Glavni cilj projekta je uvid u stanje a zatim osnaživanje mladih osoba s invaliditetom – primatelja naknade do zaposlenja u ostvarivanju
svog osnovnog  ljudskog prava – prava na rad uz istodobno predlaganje modela djelovanja nadležnih institucija prema njima.
Primarni korisnici ovog projekta su osobe s invaliditetom – korisnici naknade do zaposlenja. Procjenjuje se da Grad Zagreb ima oko 650 korisnika naknade do zapošljavanje evidentiranih kroz rješenja o tom pravu kroz 11 područnih ureda Centra za socijalnu skrb Grada Zagreba.

Projekt se odvija kroz dvije cjeline:
    prvu čine snimanje i analiza stanja
    drugu pružanje potpore samim korisnicima.

Prijedlozima koji se budu iskristalizirali provedbom ovog projekta istovremeno će biti korisni za djelovanje na davatelje usluga– centar za socijalnu skrb,  zavod za zapošljavanje i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom - jer što se više zna može se učinkovitije djelovati.


Objedinjavanjem rezultata djelovanja na ovu ciljanu skupinu – korisnike naknade do zaposlenja predložio bi se model djelovanja za ubuduće koji bi bio iznimne vrijednosti za Grad Zagreb ili i uzor za sve ostale lokalne zajednice u Hrvatskoj. Indirektnu korist imati će lokalne zajednice, njihova populacija, obitelj i prijatelji te cjelokupno društvo.

Krajem 2013. završena je cjelokupna obrada i unos podataka u svrhu kodiranja te analiza jednog dijela podataka dobivenih anketom 237 korisnika naknade do zapošljavanje u Gradu Zagrebu.

Analizu podataka možete pogledati ovdje.