Ljudska prava


Logo Zagreb

Projekt: Promicanje ljudskih prava osobe s invaliditetom kroz tribine za mlade

Financijer: Ured Gradonačelnika, Služba za promicanje ljudskih prava i ravnopravnost spolova,odnosa s nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama i razvoj civilnog društva

Iznos potpore: 10.000,00 kuna

Voditeljica projekta: Ljiljana Ivković

Vrijeme trajanja: 01. lipnja do 31. prosinca 2014.

Ljudska prava

BONTON za bolje razumijevanje osoba s invaliditetom
( kako naučiti osobe iz susjedstva – osobito mlade - da prihvaćaju one koji su različiti i poštuju ljudska prava)

Polazeći od činjenice da je invaliditet problem društva a ne osobe Udruga za promicanje istih mogućnosti (UPIM) snažno se zalaže za prihvaćanje tog stava u društvu. Krucijalno je to pitanje kulture i dijaloga. Tako je i nastao program djelovanja prema mladima kao mjesto za projektiranje boljeg društva a u svrhu smanjenja diskriminacije i poštivanja ljudskih prava uz gradnju svijeta dobrih ljudi. Prihvaćanjem različitosti omogućava se podizanje svijesti o različitim potrebama građana, razvija se tolerancije, razumijevanje, poštivanje različitosti i usvajaju pravila kulture ponašanja. Važno je kontinuirano djelovanje na širenju zajedničkih horizonata.

Udruga za promicanje istih mogućnosti (UPIM) vrlo je često slušala primjedbe da su mladi bezobrazni, da se ne znaju ponašati, da su bahati, bez kulture. Mišljenja smo da to nije tako - već da oni samo ne znaju! Treba djelovati prema njima i dati im znanje.

Predavanje u osnovnoj školi Izidor Kršnjavi - više
Predavanje u srednjoj Industrijskoj o obrtničkoj školi - više
Predavanje na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu - više