RADIONICE OSNAŽIVANJA


Projekt: Radionice osnaživanja korisnika naknade do zapošljavanja

Financirao: Grad Zagreb iznosom od 10.000,00 kn

 

Logo Zagreb

Kako je zapošljavanje i rad najbolji izlaz iz siromaštva osoba s invaliditetom ovaj projekt UPIM-a kroz primjer dobre prakse pridonosi upravo tome. Udruga za promicanje istih mogućnosti (UPIM) je kontinuirano u svom radu i djelovanju usmjerena na područje zapošljavanja osoba s invaliditetom. Ovim projektom, u suradnji sa centrom za socijalnu skrb – podružnica Trešnjevka, odlučeno da s njihovim klijentima – korisnicima naknade do zapošljavanja, nastaviti rad u radionicama osnaživanja i pripremi u traženju posla. Svrha projekta je informiranje, komunikacija i podizanje razine svijesti o pravima na rad osoba s invaliditetom, poticanje korisnika naknade do zapošljavanje na povećanje radnog potencijala kao osoba s invaliditetom i podizanja zadovoljstva kroz kreativni rad te mogućnost zarade vlastitim doprinosom. Aktivnost se sastojala u dobroj organizaciji po fazama: odabir i priprema korisnika zainteresiranih za neformalno učenje i osnaživanje u traženju posla, pronalaženje prostora za radionice i osiguranje predavača, izvođenje programa, razrada mogućnosti pronalaska posla i zapošljavanja te izrada izvještaja s radionica kao i završni izvještaj. Za korisnike bi radionice bile organizirale minimalno dva puta tjedno i jedan planirani put do prodaje svojih proizvoda. Najbolji rad ostvaruje se sudjelovanjem 7 do 12 osoba u radionici. Svrha bi bila informiranje, komunikacija i podizanje razine svijesti o pravima na rad osoba s invaliditetom, kroz poticanje korisnika naknade do zapošljavanje na povećanje radnog potencijala kao osoba s invaliditetom i podizanja zadovoljstva kroz kreativni rad te mogućnost zarade vlastitim doprinosom. Za potrebe projekta i korisnika izradili bi se informativni leci u svrhu informiranja, uspostavljanja kontakata i komunikacije te podizanja razine svijesti o pravima osoba s invaliditetom osobito pravo na rad. Projekt bi se desiminirao kao primjer dobre prakse i trajao bi 10 mjeseci. Potporu projektu u iznosu od 10.000 kn osigurao je Grad Zagreb.

Izvještaj s Informativne radionice, možete pogledati ovdje.

Udruga Kreativno 40+ sudjelovala je tijekom 2014. godine kao partner Udruge za promicanje istih mogućnosti (UPIM) u projektu prihvaćenom od Grada Zagreba pod nazivom Radionice osnaživanja za korisnike naknade do zapošljavanja.

Za potrebe partnerskog rada u projektu voditeljica radionica Dubravka Tonžetić, prof. defektolog izradila je prijedlog tema i tehnika za rad s korisnicima ( možete pogledati ovdje).