ITF žrtve mina


HRVATSKA DVADESET GODINA POSLIJE  - žrtve mina gdje su, što rade i što trebaju
Publikacija svjedočanstava i istraživanja
UPIM-ov članak objavljen na PROFIL obrazovnom portalu

Godina provedbe: 2011.
Potpora: International Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance - ITF

           

               

        

       

 

 

www.itffund.si                                                                                                                                                www.state.gov/t/pm/wra

UPIM je odlučio prijaviti projekt istraživanja stanja i potreba žrtava mina dvadeset godina nakon pojave prvih stradavanja u Hrvatskoj. Prihvaćanjem projekta a u partnerstvu s Centrom za mirovne studije i Udrugom žrtava mina Karlovačke županije te Agencijom za istraživanje aktivnosti obuhvaćaju: 

Snimanje stradalnika mina evidentiranih u RH;

  • Utvrđivanje provedbe zakonskih mogućnosti njihova zbrinjavanja u Hrvatskoj; 
  • Otvaranje mogućnosti boljeg evidentiranja u Hrvatskom Registru osoba s invaliditetom; 
  • Postizanje učinkovitosti mjera iz Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015.  za ovu kategoriju osoba;
  • Snimanje socijalnog i društvenog okružja u kojem žive stradalnici mina;
  • Dobivanje podloge za razradu mjera koje se mogu provesti u njihovu korist;
  • Posebnu  skrb posvetiti starijim osobama u skupini stradalnika mina;
  • Izrada knjige svjedočanstava stradalnika mina;

Projekt podržavaju Hrvatski centar za mine, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Hrvatski registar osoba s invaliditetom i ostale nevladine organizacije koje se problematikom stradalnika mina bave. Kako je UPIM jedna od udruga osnivača Kuće ljudskih prava Zagreb posebna pozornost posvetiti će se ljudskim pravima stradalnika mina i umrežiti aktivnost u njihovu korist. Nakon provedene ankete analizom podataka pokušalo bi se utvrditi stvarno stanje žrtava mina: kako žive, u kojim uvjetima, što rade, što treba uskladiti i promijeniti, koji bi to organizacijski oblici intervencije bili potrebni da bi se učinkovitost skrbi za stradalnike mina dovede na realnu ali metodološki višu razinu od dosadašnje. Na projektu će raditi GLAVNI TIM koji će se sastajati jednom mjesečno i češće po potrebi. Planira se održati dvije konferencije za tisak, jedna na početku provođenja a druga na kraju provođenja projekta i jedan seminar na temu mogućnosti stvaranja modela društvene brige za ovu skupinu građana.

Rezultat projekta trebali bi biti prijedlozi novih organizacijskih oblika potpore stradalnicima mina očekujući njihovu potpunu reintegracije u društvo i u tzv. redovnu populaciju osoba s invaliditetom kroz lokalne udruge invalida. U udrugama invalida tradicionalno se razvijaju prijateljski odnosi važni za punu integraciju u društvo ali se istodobno kroz njih mogu obavljati i neki poslovi državnih tijela mogući kao rad civilnog sektora te formiranje pozitivnih stavova u javnosti. Jedna od ideja je da se napravi i knjiga svjedočanstava koja bi kroz individualne slučajeve ukazala na mjere javne politike koju treba provesti. Godine 2012. realiziran je projekt čiji je rezultat tiskana publikacija sa svjedočanstvima žrtava mina i analizom dobivenih rezultata nakon provedene ankete. Slika naslovnice publikacije: