Učinimo parkirališna mjesta dostupnima osobama s invaliditetom


IZVJEŠTAJ O PROVEDBI

Kampanje upozoravanja na probleme

nedostupnosti parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom

 

SADRŽAJ:

        1. O projektu i Kampanji
        2. Okrugli stol Učinimo parkirališna mjesta dostupnima za osobe s invaliditetom
        3. Aktivnosti drugih udruga osoba s invaliditetom kao doprinos Kampanji
        4. Mediji
        5. Zaključno

1. O Kampanji:

Polazište za provedbu i ovogodišnje Svehrvatske Kampanje upozoravanja na problem nedostupnih parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom bilo je stanje kulture u prometu u Hrvatskoj koje je nažalost još uvijek na niskim razinama. Takvo stanje kulture osobito se snažno reflektira na osobe s invaliditetom. Osobe s invaliditetom su svakodnevno diskriminirane u prometu što pokazuju problemi s kojima se one svakodnevno suočavaju: česta nemogućnost parkiranja najbližem mjestu obavljanja nekog posla, agresivno ponašanje vozača vozila, nepropisno parkiranje na posebno obilježenim mjestima za osobe s invaliditetom, nepristupačnost parkirališnih mjesta tj. nepoštivanje Pravilnika o osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, nedovoljan broj parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom, te mnogi drugi. Osobama s invaliditetom vozila služe kao ortopedska pomagala, omogućavaju im mobilnost, uključivanje u aktivnosti svakodnevnog življenja, a time i bolju kvalitetu života. Država je donošenjem zakonskih propisa osigurala označena parkirališna mjesta za vozila kojima se (pre)voze isključivo osobe s invaliditetom, no, unatoč tome, problemi i poteškoće u praktičnoj primjeni navedenih odredbi učestala su pojava u gotovo svim gradovima Republike Hrvatske.

Ciljevi Kampanje bili su:

 • Podići razinu tolerancije i poštivanja osnovnog ljudskog prava – prava na kretanje kao i u ostalim europskim gradovima;
 • Informirati vozače koji nisu osobe s invaliditetom o važnosti vozila u životu osoba s invaliditetom;
 • Upozoriti vozače da zauzimanjem parkirališnih mjesta rezerviranih za vozila osoba s invaliditetom svojim sugrađanima koji se otežano kreću ograničavaju mobilnost, otežavaju zadovoljavanje svakodnevnih potreba i ostvarivanje primjerene kvalitete življenja;
 • Smanjiti zlouporabe i povećati dostupnost parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom;
 • Upozoravati nadležne institucije o neimplementaciji propisa o osiguranju pristupačnosti parkirališnih mjesta za osoba s invaliditetom;
 • Poboljšati kvalitetu života osoba s invaliditetom u prometu na razini cijele Hrvatske.


Glavne aktivnosti Kampanje, a time i ostvareni rezultati, bili su:

 • Kreirani su i tiskani letci o problemima nedostupnosti parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom u Hrvatskoj u količini od 350.000 primjeraka za cijelu Hrvatsku
 • Letci su distribuirani udrugama osoba s invaliditetom iz cijele Hrvatske koji su ih podijelili vozačima koji nisu osobe s invaliditetom u gradovima u kojima djeluju
 • Održan je Okrugli stol pod nazivom Učinimo parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom na kojem su sudjelovali predstavnici svih nadležnih ustanova, stručnjak – osoba s invaliditetom iz Bruxelles-a te predstavnici udruga osoba s invaliditetom iz Hrvatske.
 • Uspostavljana je izvrsna suradnja s udrugama osoba s invaliditetom iz cijele Hrvatske koje su svojim pojedinačnim medijskim aktivnostima aktivno doprinijele Kampanji.
 • Nadležne vladine institucije iskazale su punu spremnost za suradnju i vidno pridonijele uspješnosti Kampanje civilnog društva.

 

2. Okrugli stol Okrugli stol Učinimo parkirališna mjesta dostupnima za osobe s invaliditetom:

Okrugli stol održao se u Zagrebu, 9. travnja 2010. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva unutarnjih poslova. Osim Ministarstva unutarnjih poslova, potporu i podršku Kampanji i Okruglom stolu dali su: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Hrvatski autoklub, Turistička zajednica grada Zagreba, Hrvatska lutrija te udruge osoba s invaliditetom kao i osobe invaliditetom - sudionici prometa.
Na Okruglom stolu sudjelovali su: Jadranka Luketa, Udruga za promicanje istih mogućnosti; Safet Ramadan, Europska komisija; Sinan Alispahić, Hrvatski autoklub; Darko Grac, Ministarstvo unutarnjih poslova; Vjekoslav Bolanča i Davor Palčić, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture; Tijana Novaković, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva; Fabijan Kraljević, Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom; Ivan Ivanović, Odjel za sigurnost cestovnog prometa PU Zagrebačke; Krešimir Miletić, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba; Tomislav Ivanko, Gradski ured za promet Grada Zagreba; Davor Andrić, Hrvatski autoklub; Marijan Tomašić, Zagrebparking; Ivan Begić i Anita Nikić, Udruga osoba s invaliditetom Požega; Ljubomir Benjak, Udruga osoba s invaliditetom Varaždin; Valentina Novak, Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida, Smiljana Kačić, Veljko Dobrinčić, osobe s invaliditetom , Sanela Badić i Tatjana Budak, Udruga za promicanje istih mogućnosti.
Cilj Okruglog stola bio je održavanje još jednog u nizu dosadašnjih upozoravanja osoba s invaliditetom i djelovanje na osvještavanje problema dostupnosti parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom u Hrvatskoj te potrebi mijenjanja zakonskih okvira.

Na Okruglom stolu izneseni su i raspravljani sljedeći problemi osoba s invaliditetom u prometu:

 • Nepristupačnost parkirališnih mjesta tj. nepoštivanje Pravilnika o osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
 • Nedovoljan broj parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom, odnosno prevelik nesrazmjer između broja parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom te izdanih znakova pristupačnosti (voditelj službe premještanja vozila u Zagrebparkingu Marijan Tomašić kazao je da na dan okruglog stola – 9.4.2010. Zagreb ima oko tisuću parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom, ne računajući ona u trgovačkim centrima, garažama i privatnim parkiralištima, te da je dosad izdano više od devet tisuća znakova pristupačnosti za njihovo korištenje)
 • Blagi kriteriji odnosno prenizak postotak oštećenja za izdavanje znakova pristupačnosti i vinjeta za autoputove
 • Nepropisno parkiranje na mjestima za osobe s invaliditetom


Darko Grac iz MUP-a istaknuo je da je 2008. godine od 86 350 slučaja prekršaja vezanih uz nepropisno parkiranje na mjestima za osobe s invaliditetom utvrđeno i kažnjeno njih 23 246. Godine 2009. od 80 669 slučaja prekršaja vezanih uz nepropisno parkiranje na mjestima za osobe s invaliditetom utvrđeno je i kažnjeno njih 16 044. U prvom kvartalu ove godine od 19 486 slučaja prekršaja nepropisnog parkiranja na mjestima za osobe s invaliditetom utvrđeno je i kažnjeno njih 4 522). Ujedno zamolio je sve osobe s invaliditetom koje ostvaruju prava i parkiraju vozila na mjestima invalida, a nisu do sada izvadili, da svakako izvade Znak pristupačnosti propisan Pravilnikom o znaku pristupačnosti i prilikom parkiranja Znak propisno istaknu na vozilo u donjem lijevom kutu vjetrobranskog stakla.

Gospodin Marijan Tomašić, rukovoditelj Službe premještanja vozila, kazao je kako velik problem u premještanju nepropisno parkiranih vozila osoba koja nemaju znak pristupačnosti na mjestu za osobe s invaliditetom predstavlja neadekvatna prometna signalizacija i policajci koji toleriraju različite oznake osoba s invaliditetom na vozilu (naljepnica, mali okrugli znak pristupačnosti, itd. zbog čega se zahtjevi za premještanje vozila odbijaju. Tako je 2009. godine od 5 863 zahtjeva 1 206 bilo odbijeno, a 2010. godine od 1 823 zahtjeva 409 ih je bilo odbijeno.

    - Zlouporabe prava na znak pristupačnosti (korištenje znaka od strane osoba koje nemaju invaliditet; korištenje nevažećih znakova pristupačnosti)
    - Nedovoljna kontrola korisnika znakova pristupačnosti
    - Problem plaćanja parkiranja u javnim garažama
    - Potreba za snažnijom borbom samih osoba s invaliditetom i predstavnika udruga osoba s invaliditetom na takvim upozoravanjima.

    Također su izneseni brojni prijedlozi na tu tematiku:

    - da se znak pristupačnosti izdaje na osnovu funkcionalnosti osobe a ne postotka invaliditeta odnosno da se pooštre kriteriji za izdavanje znaka

    - da smart kartica ne bude vezana uz registarske pločice automobila nego isključivo na osobu (korisnika).

    - da se omogući udrugama osoba s invaliditetom koje imaju vozila registrirana na iste besplatan prolaz i korištenje auto-ceste

    - da se djelatnici Zagrebačkog holdinga ovlaste da od osoba koje nemaju odgovarajući znak pristupačnosti a parkiraju se na mjestu obilježenom za osobe s invaliditetom, naplate i propisanu kaznu za takve slučajeve i propisanu cijenu parkiranja (oba iznosa jer će u protivnom promašiti svrhu).

    - da se u propis uvrsti odredba o oduzimanju smart kartice od osobe koja to zloupotrebljava

    - da znak pristupačnosti izgledom bude poput znaka u Europskoj uniji kako bi se omogućilo parkiranje na parkirališnim mjestima za osobe s invaliditetom u susjednim zemljama.

    - potrebna je REVIZIJA PRAVA zbog pojave zlouporabe prava

    - zbog čestih i mnogih odbijenica premještanja nepropisno parkiranih vozila potrebno je više upozoravati na važnost dobre signalizacije mjesta – vertikalno i horizontalno

    - potrebno je skidanje svih nevažećih invalidskih naljepnica na tehničkom pregledu (osim vozila udruga i javnog invalidskog prijevoza) jer nevažeće naljepnice zbunjuju osobe koje ne poznaju propisan izgled znaka pristupačnosti

    - da slika osobe s invaliditetom – korisnika znaka pristupačnosti bude na prednjoj strani znaka da se može jasno vidjeti da li je ta osoba u vozilu

    - besplatno i bez vremenskog ograničenja parkiranje na svim parkirališnim mjestima, kao i u nekim europskim zemljama.

    - potrebno je osigurati strogo poštivanje Pravilnika o osiguranju pristupačnosti za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

    - potrebno je povećati broj parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom

    - potrebna je snimka stanja na cestama i određivanje prioriteta rješavanja tih mjesta (po potrebi i stanju)

    ZAKLJUČCI Okruglog stola bili su sljedeći:

    - Ministarstvo unutarnjih poslova treba nastaviti sa provođenjem pojačanog nadzora parkirališnih mjesta namijenjenih osobama s invaliditetom te sankcioniranjem nepropisno parkiranih vozila na tim mjestima.

    - Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo mora, prometa i turizma – da se pooštre kriteriji izdavanja znaka pristupačnosti odnosno da se znak pristupačnosti izdaje na osnovi funkcionalnosti, a ne postotka invaliditeta (potrebna i revizija prava)

    - Potrebno je osigurati strogo pridržavanje Pravilnika o osiguranju pristupačnosti za osobe s invaliditetom tj. da nogostupi budu dovoljne širine, da rubnici budu spušteni, odmarališna mjesta na cestama diljem Hrvatske prilagođena za osobe s invaliditetom, osiguranje pristupačnosti u trajektnom prometu

    - jedinice lokalne uprave i područne samouprave – kod projektiranja i izvedbe parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom potrebno je obraćanje posebne pozornosti na kvalitetniju i bolju izvedbu parkirališnih mjesta, a u skladu s Pravilnikom o znaku pristupačnosti. Potrebno je i snimiti nepristupačna i loše izvedena mjesta i odrediti prioritete rješavanja tih mjesta.

    - Istaknuta je potreba osoba s invaliditetom za promjenom hrvatskih zakonskih odredbi u problematici parkiranja: Pravilnik o znaku pristupačnosti (NN 78/08), Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08)

    - Prijeko je potrebna veća KOORDINACIJA SVIH NADLEŽNIH INSTITUCIJA vezanih uz parkiranje osoba s invaliditetom kao i ostvarivanje svih drugih njihovih prava

3. Sudjelovanje i aktivnosti drugih udruga osoba s invaliditetom iz cijele Hrvatske kao doprinos Kampanji:

Udruga za promicanje istih mogućnosti uspostavila je izvrsnu suradnju s udrugama osoba s invaliditetom iz cijele Hrvatske koje su svojim aktivnostima doprinijele provedbi ove Kampanje. Pritom ističemo sljedeće udruge: Udruga tjelesnih invalida Bjelovar, Udruga tjelesnih invalida Križevci, Udruga tjelesnih invalida Labin, Udruga tjelesnih invalida grada Rijeke, Udruga TOMS iz Trogira.

    Udruga tjelesnih invalida Bjelovar provela je sljedeće aktivnosti:

 • Tiskovna konferencija „Problem parkirališnih mjesta za osobe s tjelesnim invaliditetom“;
 • Suradnja s Policijskom postajom Bjelovar;
 • Akcija na parkiralištima:
 • Podjela upozoravajućih letaka;
 • Pojačana kontrola.


Udruga tjelesnih invalida grada Rijeke doprinjele su Kampanji  dijeljenjem upozoravajućih letaka, upozoravanjem nesavjesnih vozača, i medijskom promocijom.

Predstavnici Udruge tjelesnih invalida Labin su tijekom provedbe svojih aktivnosti istaknuli da toga dana ni jedno vozilo nije bilo propisno parkirano na mjestima za osobe s invaliditetom.

U suradnji Udruge TOMS iz Trogira i policijske postaje Trogir održana je akcija pod nazivom „Kultura koja nedostaje“, označavanje parkinga za osobe sa invaliditetom. Djeca trogirskih osnovnih škola dijelila su letke po cijelome gradu i ostavljali ih na parkirane automobile, dok su policajci kontrolirali odgovara li znak pristupačnosti određenim vozačima koja se parkiraju na mjesta predviđena za osobe sa invaliditetom.
Prema zakonu o sigurnosti prometa na cestama, novčanom kaznom u iznosu od 5000 do 15000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako izda znak pristupačnosti osobi koja za to ne ispunjava uvjete. Prema istom zakonu u iznosu od 700 kn, kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja svoj znak pristupačnosti ustupi drugoj osobi na korištenje. Istraživanje koje je provedeno u proljeće prošle godine je pokazalo da je od ispitanika koji ne posjeduju karticu za parkiranje za osobe sa invaliditetom, njih više od četvrtine parkiralo na mjesto predviđeno za osobe sa invaliditetom. Zadovoljan sam današnjom akcijom, policajci su ustanovili da je sve u redu. Ova akcija se održava na nivou cijele države, a sve pod pokroviteljstvom Ministarstva unutarnjih poslova – kratko je rekao predsjednik Udruge TOMS, Ivica Bašić.
Udruga tjelesnih invalida Križevci se također aktivno priključila Kampanji pod motom „Kultura koja nedostaje – učinimo parkirališna mjesta dostupnima za osobe s invaliditetom“.

Kampanji su se priključili predstavnici policijske postaje, predstavnici Grada Križevci i mediji.
Svehrvatska kampanja upozoravanja na nedostupnost parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom, provodi se kako bi upozorili na velik problem parkiranja automobila s kojim se svakodnevno suočavaju osobe s invaliditetom. Nepropisno zaustavljeni ili parkirani automobili vrlo često prava mora za osobe s invaliditetom.
Neki vozači bezobzirno parkiraju svoja vozila na parkirališnim mjestima rezerviranim za osobe s invaliditetom i time im onemogućuju dolazak u određeni objekt javne ili poslovne namjene. Neki opet nepropisno parkiraju svoja vozila na nogostupu pa je razmak između tog vozila i zgrade odnosno ograde nedovoljan za prolaz invalidskih kolicima, a za slijepe osobe se vrlo teško snalaze u pronalaženju mogućeg prolaza. U takvim slučajevima prisiljeni su izlaziti na kolnik čime se izlažu još većoj opasnosti.
Svaki vozač bi morao biti svjestan poteškoća koje imaju osobe s invaliditetom. Sudjelujući u prometu mora vidjeti računa o svome ponašanju odnosno poštivati prava koja im pripadaju.

DRUŠTVO TJELESNIH INVALIDA PAZIN 6.sprnja 2010. najavilo akciju "Kultura koja nedostaje" i odaslali poziv na pressicu povodom iste. 52404 Sv. Petar u Šumi, Videti 121/e ? tel. 091/595 -1679 e-mail: dtipazin@hi.t-com.hr; dti.pazin@gmail.com

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslovačke županije u Sisku je provela kampanju.

4. Mediji:

Kako je vidljivo mediji su popratili Kampanju a i na web stranicama raznih udruga za ljudska prava osvanuli su tekstovi o tome.

5. Zaključno:

Može se reći da je još jedna u nizu kampanja koje provodi civilno društvo u suradnji s vladinim institucijama uspješno okončana. Zaključci s Okruglog stola odaslani su svim sudionicima i slijedi rad na njihovoj realizaciji.