MOST od obrazovanja do zapošljavanja osoba s invaliditetom


Godina provedbe: 2009-2011
Financijer: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Partneri: Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, Multilaterarna akademija
Suradnici: Agencija za strukovno obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Udruga za promicanje
inkluzije.
Mjesto provedbe: Zagreb

U želji da se UPIM kao civilno društvo uključi u europski pokret poticaja osoba s invaliditetom za uključivanje u
svijet rada i podupre ostvarivanje njihovog osnovnog ljudskog prava - prava na rad započeo je pilot projekt MOST od
obrazovanja do zapošljavanja osoba s invaliditetom.  Učeći od pozitivnih primjera prakse u Europi (Njemačka koja
sličan program provodi već osam godina) i temeljem iskustva u Hrvatskoj  osmišljen je model radana zapošljavanju
uz podršku kojim se ostvaruje stručno utvrđena činjenica – da je zapošljavanje važno tijekomprve godine iza obrazovanja.
Potičući osobe s tjelesnim invaliditetom iz Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava organizirano je:

 - desetak timskih sastanaka s nastavnim i stručnim kadrom te rukovodstvom institucije;
 - radionice informiranja i osnaživanja mladih osoba s invaliditetom;
 - radionice informiranja roditelja;
 - provedeno psihološko testiranje za svakog korisnika;
 - za svakog korisnika izrađen individualni program;
 - osiguran individualni pristup provođenju prakse na otvorenom tržištu rada (do sada u instituciji);
 - traženje poslodavaca i stvaranje baze podataka o njima;
 - izrada analize radnog mjesta kao potpora poslodavcu;
 - zapošljavanje korisnika u prvoj godini iza obrazovanja.

Za rad na pilot projektu UPIM je osmislio shemu postupanja po kojoj se radi dvije godine:

Shema provedbe projekta MOST

Vrijedno je napomenuti promjene koje se događaju tijekom provođenja projekta. Zaposlenici COO Dubrava su na početku bili
skeptični no tijekom izvođenja projekta počeli su mijenjati mišljenje i na kraju, ponosni s postignutim rezultatima, bitno
su promijenili stav da se ipak može postići dobar učinak. Motiviranje obrazovnih djelatnika vrlo je važno, kako za sudjelovanje
u projektu, tako i za budućnost u korištenju metodološkog pristupa potpore od obrazovanja do zapošljavanja te razvoja pozitivnog
pristupa obrazovanja učenika za kompetenciju na tržištu rada.

Kako je jedan korisnik projekta odustao od zapošljavanja samo zbog mogućeg gubitka obiteljske mirovine civilno društvo spremno
je i odlučno upozoriti, potaći i djelovati na taj važan demotivirajući razlog koji je uzrok nedovoljnog i neučinkovitog
uključivanja osoba s invaliditetom u tržište rada.

Vrlo dobra suradnja s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje omogućila je prihvaćanje dobronamjernih kritika a to je da su u
suprotnosti neke mjere koje pruža HZZ – npr. vremensko ograničavanje da su edukacije moguće tek nakon godine dana prijave
na zavodu za zapošljavanje, raspisani javni radovi mogući za korištenje tek nakon šest mjeseci od prijave, dobivanje naknada do
zapošljavanja konfuzno je na području pojedinih lokalnih sredina,…
Plakat i Priručnik primjer dobre prakse

Plakat MOST

 Sjajno dizajnirani promidžbeni materijali rezultat su suradnje s Fakultetom za dizajn. Oni su vidno  istaknuti na mnogim mjestima
(COO Dubrava, UPIM, zavodi za zapošljavanje, centri za socijalnu skrb, Kuća ljudskih prava Zagreb), a  leci-brošure  dijeljeni
velikom broju ljudi i kod njih mijenjali svijest o zapošljavanju osoba s invaliditetom (dobili su ih brojni suradnici, građani,
političari, poslodavci, ministarstva, vjerske zajednice).

UPIM je svojim stručnim pristupom i marljivim radom pridobio uvažavanje rada na ovom planu kvalitete života osoba s invaliditetom
u Hrvatskoj ali i u Europi. Stalno djelujući surađivalo se s nadležnim institucijama rada, gospodarstva i socijalne skrbi.
Kao rezultat na koji smo ponosni je sjajna koordinacija koja je trajno uspostavljena.

Najvažnija promjena koja se dogodila je potpuno razumijevanje potrebe individualizacije i stalnog praćenja i podrške. Rezultat
koji smo postigli bio je potpuno individualizirani pristup svakom korisniku, poštujući njegove želje i mogućnosti, sposobnost
obitelji da ga podrži uz osiguranu stalnu stručnu podršku izvoditelja projekta. Sve je to rezultiralo postizanju cilja projekta
– zapošljavanje u prvoj godini iza obrazovanja!!!

Ovaj projekt bilo bi nemoguće provesti bez velikog entuzijazma svih izvoditeljica/izvoditelja iz udruge koji su sudjelovale/i u
provođenju projekta, ali iznad svega pojedinih stručnjaka iz COO Dubrava. Kako se radilo o pilot projektu i prvi puta izvodilo
učenje je tijekom realizacije bilo neminovno i u koracima su se rješavale nove situacije. Razvijala se sjajna suradnja i motiviranost
za uspjeh svih suradnika i njihov je stručni doprinos bio značajan  u aktivnostima projekta od sudjelovanja u edukacijama, osnaživanjima,
informiranjima, traženja poslodavaca, obavljanju psihološkog testiranja, izradi individualnih programa, analizi radnih mjesta, lobiranja
kod poslodavaca i stalnog praćenja korisnika. Upravo zbog takova njihova entuzijazma i doprinosa očekivali smo da ćemo uspjeti zaposliti
korisnike onako kako je planirano.

Jasan kvantitativni pokazatelj očitovao se u broju uspješno zaposlenih korisnika projekta, dakle, sedam od njih predviđenih četiri po
projektu, čime su premašena sva očekivanja. Naime, već spomenuto odustajanje od zapošljavanja jednog korisnika, zbog straha od gubitka
obiteljske mirovine, otvara potrebu sustavne promjene iz kruga sinergičnog djelovanja i promjena unutar područja zakonodavstva, obrazovanja
i  zapošljavanja.

Na kraju školske godine 2010/2011. izvršena je vanjska evaluacija. Dana 14. i 15. lipnja 2011.u Hrvatsku je došao prof. Karl Heinz
Miederer, koji provodi sličan model zapošljavanja mladihosoba s invaliditetom u Njemačkoj u okviru organizacije ACCESS
Integrationsbegleitung - pružanjesavjetodavne pomoći i podrške. Njegov posjet omogućila je Multilaterarna akademija koja je UPIM
uključila u svoj projekt kao partnera. On je rad u Hrvatskoj ocijenio vrlo uspješnim i potrebnim kako bi se nastavilo sustavno
djelovanje kroz metodu individualnog rada s korisnicima na putu od obrazovanja do zapošljavanja(uz rad s roditeljima i nastavnim
kadrom). Posebno važnim istaknuo je rad na vršenju izbora i utjecaja na poslodavce.