MIKRO – Psihosocijalno osnaživanje


logo projekta MIKRO

2015 Projekt:MIKRO-Psihosocijalno osnaživanje posebno vulnerabilnih pojedinaca i osoba koje im pomažu

Trajanje: 29. prosinca 2014. do 28. prosinca 2015.

Partneri: Udruga Kreativno 40+ i Udruga invalida kvarnerskih otoka (UIKO)

Financijer: ESF, VRH Ured za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Ukupna vrijednost projekta: 198,876,70 kuna

Kontakt osoba: mr. sc. Maja Kurent dr. med.


Financijeri Projekta

Potpis projekta Mikro u Vladi RH

Fotografija s dodjele Ugovora u okviru natječaja "Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj" iz Europskog socijalnoga fonda, održane 22. prosinca 2014. u Vladi Republike Hrvatske. Na njoj su bile predsjednica UPIM-a Željkica Šemper koja je potpisala Ugovor i voditeljica projekta Maja Kurent.

Opširnije o projektu: (u prilogu)


Shema projekta: (u prilogu)

Linkovi vidljivosti projekta:
(http://www.strukturnifondovi.hr/)
(http://www.esf.hr/)

 

 

 

 

 

Plan aktivnosti: (u prilogu)

Metodologija rada u radionicama: ( u prilogu)

Izvještaji s timskih sastanaka: (u prilogu)

Izvještaj o napretku projekta: ( u prilogu)

Plakat za radionice na Krku: (u prilogu)
Izvještaj s pripremne radionice na Krku: (u prilogu)

Izvještaj s pripremne radionice u Sl. Brodu: (u prilogu)

Poziv za radionice na Krku: (u prilogu)

Izvještaj s radionica na Krku: (u prilogu)

Krčki val Uiko: (u prilogu)

Izvještaji s timskih sastanaka: (u prilogu)

Poziv na radionicu u Sl. Brodu: (u prilogu)

Izvještaj s radionice za osobe s invaliditetom u Sl.Brodu - 1.dio : (u prilogu)

Izvještaj s radionice za osobe s invaliditetom u Sl.Brodu - 2.dio : (u prilogu)

Poziv na radionicu u Zaboku-Krapinsko zagorska županija: (u prilogu)
Izvještaj s radionice u Zaboku Krapinsko - zagorskoj županiji: (u prilogu)

 

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost UPIMA-a