Propisi u području socijalne zaštite


  - Zakon o socijalnoj skrbi (NN 33/12)
  - Strategija razvoja sustava socijalne skrbi u RH 2011. – 2016.
  - Obiteljski zakon (NN broj 116/03, 17/04, 136/04, 107/07 i 61/11)
  - Plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne 
    skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. – 2016.(2018.) (NN broj 36/11)
  - Pravilnik o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme
    i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i 
    njegu u kući (NN broj 64/09)
  - Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim
    propisima (NN broj 64/02, 105/07)
  - Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta osoba pod skrbništvom, načinu popisa i opisa njihove imovine te podnošenja
    izvješća i polaganja računa skrbnika (NN broj 32/05)
  - Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika te načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji koju pruža
    vjerska zajednica i udruga te druga pravna osoba za najviše 20 korisnika (NN broj 92/04)
  - Odluke o standardima kvalitete socijalnih usluga