Podacima do lakšeg zapošljavanja osoba s invaliditetom


Donator: Svjetska banka
Partneri: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb
Mjesto provedbe: Zagreb

REZULTATI: Svi navedeni parametri o zapošljavanju osoba s invaliditetom biti će u formi stručnog rada, tijekom svibnja 2009., objavljeni u Hrvatskom časopisu za javno zdravstvo dok će tijekom siječnja 2009. biti implementirani u II izvješće o osobama s invaliditetom kojeg objavljuje Hrvatski zavoda za javno zdravstvo na svojim web stranicama www.hzjz.hr i web stranice Udruge za promicanje istih mogućnosti (UPIM) www.upim.hr . Ovdje je potrebno staviti poseban naglasak da će se parametri o zapošljavanju, dobiveni na osnovu podrške Svjetske banke, koristiti kao značajna podloga za prikaz stanja zapošljavanja osoba s invaliditetom u Hrvatskoj prigodom izrade raznih akcijskih planova, strategija ili zakonskih podloga te uvrstiti u doktorat znanosti koji nosi naslov: Utjecaj zapošljavanja na kvalitetu života žena s invaliditetom. Svi navedeni oblici biti će dostupni široj javnosti te će ovaj znanstveno-stručni pristup promicanja važnosti zapošljavanja omogućiti bolju provedbu sadašnje Nacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom. Iz svega navedenog razvidno je da utjecaj rezultata projekta na unapređenje kvalitete života te izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom nije moguće jednokratno izmjeriti i prezentirati već će se važnost rezultata projekta multiplicirati u budućnosti. Na osnovu toga ističe se da će se Svjetsku banku redovito obavještavati o svim unapređenjima proizašlih iz potpore Svjetske banke. Prvi slijedeći izvještaj biti će u rujnu 2009. kad će se prezentirati već prije navedeni rad, bilten te temu doktorata.