Projekti


photo

You can download the list of our projects in english here

Od 2006. do 2017. UPIM je proveo preko 25 projekta/programa i kampanja:

2006. kampanja: Svehrvatska kampanja upozoravanja na parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom
Donator: potpora Zaklade za razvoj civilnog društva
Mjesto provedbe: Zagreb

2006. projekt: Radionice osnaživanja nezaposlenih osoba s invaliditetom “Nada umire posljednja”
Donator: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Mjesto provedbe: Zagreb

2007. projekt: Nastavak radionica osnaživanja nezaposlenih osoba s invaliditetom
Donator: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Mjesto provedbe: Zagreb

2007. projekt: Dobiti posao je moguće
Donator: Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport
Mjesto provedbe: Zagreb

2008. istraživački projekt: Podacima do lakšeg zapošljavanja osoba s invaliditetom
Donator: Svjetska banka - Partneri: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb
Mjesto provedbe: Zagreb
Cilj: prikaz stanja zapošljavanja osoba s invaliditetom u Hrvatskoj
Ciljana skupina: osobe s invaliditetom RH koji su sposobni za samostalni rad ili ih je za to moguće osposobiti


2008. projekt: 10 koraka za individualnu podršku pri zapošljavanju
Donator: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Partneri: Međimurska županija i Centar za socijalnu skrb Čakovec
Mjesto provedbe: Zagreb, Međimurska županija

2009. istraživački projekt: Određivanje faktora koji utječu na kvalitetu života i zdravlje žena s invaliditetom u radno aktivnoj dobi
Donator: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Partneri: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb
Mjesto provedbe: Hrvatska

Cilj: dobiti podatke da li žene s invaliditetom, zbog svojeg invaliditeta i okoline u kojoj žive, žive manjom kvalitetom života i lošijeg su zdravlja u odnosu na žene bez invaliditeta
Ciljana skupina: žene s invaliditetom


2009. kampanja: Nacionalna kampanja za zapošljavanje osoba s invaliditetom - Nama je kriza stalno!
Donatori: Američka ambasada, Švicarsko veleposlanstvo i Hrvatski hidrografski institut
Partneri: BBDO, Print GRUPA, Zagreb plakati, RTL, OTV, lokalne TV postaje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje i Hrvatska udruga poslodavaca.
Ogroman volonterski udio u radu
Cilj: prikupljanje podataka o broju nezaposlenih osoba s invaliditetom, utjecanje na mijenjanje svijesti društva a osobito poslodavaca i slanje poruke osobama s invaliditetom da u borbi za svoje osnovno ljudsko pravo – pravo na rad – nisu sami.
Ciljana skupina: radno sposobne ali nezaposlene osobe s invaliditetom RH, poslodavci


2009. projekt kampanja: DIO KULTURE KOJI HRVATSKOJ NEDOSTAJE - upozoravanje na dostupnost parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom
Donator: Lutrija Hrvatske, MUP
Partneri: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo unutrarnjih poslova s lokalnim policijskim postajama diljem Hrvatske -
Mjesto provedbe: Zagreb s tiskanih 350.000 upozoravajućih letaka
Cilj: prikupljanje podataka o parkiranjima na mjestima za osobe s invaliditetom, upozoravanje na potrebu rješavanja problema osoba s invaliditetom u prometu, osvješćivanje vozača RH
Ciljana skupina: svi vozači u RH


2009./2010. projekt: OSNOVNA DJELATNOST
Donator: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Mjesto provedbe: Zagreb

2009./2010. pilot projekt: MOST od obrazovanja do zapošljavanja osoba s invaliditetom
Partneri: Agencija za strukovno obrazovanje, Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje
Donator: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Mjesto provedbe: Zagreb

2010./2011. projekt: MOST od obrazovanja do zapošljavanja osoba s invaliditetom
Partneri: Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava
Donator: Multilateralna akademija - Njemačka
Mjesto provedbe: Zagreb

2010. projekt: Učinimo parkirališna mjesta dostupnim osobama s invaliditetom
– Okrugli stol – uz Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zakladu za razvoj civilnog društva i HAK

2010. projekt/kampanja: BITI DRUKČIJI
– edukativna predstava s temom senzibilizacije djece i mladih prema osobama s invaliditetom u partnerstvu s udrugom Kultura Nova.
UPIM je sklopila Ugovor o suradnji s udrugom Kultura Nova i potpisala Partnersku izjavu za potrebe Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.


2010. istraživački projekt (u začecima): Hrvatska 20 godina poslije – žrtve mina, gdje su, što rade i što trebaju?
“CROATIA TWENTY YEARS AFTER - mine victims: where are they, what do they do, what do they need?”
Donator: International Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance (ITF)ITF-VA-USA-01/10, Lot No.2 – Socio-Economic Rehabilitation and Reintegration
Cilj: ispitati potrebe žrtava mina u Hrvatskoj, poboljšati socijalni status žrtava mina u Hrvatskoj poboljšanjem provedbe zakonodavstva koji se odnose na žrtve mina u Hrvatskoj, doprinijeti raz-vijanju svijesti javnosti o potrebama žrtava mina i njihovom socio-ekonomskom položaju
Ciljana skupina: žrtve mina i njihove obitelji, političari i donosioci odluka, šira javnost.


2010. projekt/kampanja: edukativna predstava BITI DRUKČIJI
Partner: Udruga KULTURA NOVA
Donator: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ)
Cilj: edukacija i senzibilizacija djece i mladih prema osobama s invaliditetom
Ciljana skupina: Djeca od 10 do 17 godina


2012. projekt/kampanja: Korisnici naknade do zapošljavanja

Financijer:
Grad Zagreb, Ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
Cilj: Istraživanje stanja i senzibilizacija korisnika naknade do zapošljavanja u socijalnoj skrbi – osoba s invaliditetom.

2012. projekt/kampanja: BITSE – Barijere na putu od škole do posla, međunarodni partnerski projekt s 14 EU institucija

Financijer:
Agencija za mobilnost RH
Cilj: Razmjena međunarodnog iskustva, istraživanje stanja i primjera dobre prakse te izrada preporuka o načinu uklanjanja prepreka na putu od obrazovanja do zapošljavanja osobe s invaliditetom.

2013. projekt: Edukacije mladih uz BONTON za bolje razumijevanje osoba s invaliditetom

Financijer:
Zagrebačka županija
Cilj: Organiziranje tribina za mlade u gradovima Zagrebačke županije uz podjelu edukativne publikacije BONTON za bolje razumijevanje osoba s invaliditetom.

2013. projekt: EDUKOSI – Edukacija za rad u hortikulturi, partnerski projekt s Agronomskim fakultetom

Financijer:
Europska unija sredstvima iz Europskog socijalnog fonda
Cilj: edukacija edukatora i poticanje osoba s invaliditetom na otvaranje prema mogućnostima za rad i zapošljavanje u hortikulturi.

2014. projekti: Promicanje ljudskih prava osoba s invaliditetom kroz tribine za mlade

Financijer:
Ured Gradonačelnika, Služba za promicanje ljudskih prava i ravnopravnost spolova,odnosa s nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama i razvoj civilnog društva
Cilj: Svjesni da se građanska svijest ne stječe preko noći pa tako ni kod mladih promjena stavova prema osobama s invaliditetom, organiziraju se tribine. Briga o poštivanju ljudskih prava osoba s invaliditetom temeljna je aktivnost Udruge za promicanje istih mogućnosti.

2014. projekt: Radionice osnaživanja korisnika naknade do zapošljavanja

Financijer:
Grad Zagreb, Ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
Cilj: edukacija i senzibilizacija korisnika naknade do zapošljavanja u socijalnoj skrbi – osoba s invaliditetom radno aktivne dobi.

2014. partnerski projekt: OTOCI – Invalidnost je problem društva a ne osobe

Financijer:
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Nositelj projekta: UIKO (u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Krk i UPIM-om)
Cilj: razviti snažniju društvena odgovornost i pospješiti senzibiliziranje zajednice za osobe s invaliditetom na otoku Krku.

2014. projekt: MIKRO – Psihosocijalno osnaživanje posebno vulnerabilnih pojedinaca i osoba koje im pomažu

Financijer:
ESF, VRH Ured za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Cilj: unaprijediti znanja i vještine za prepoznavanje depresivnih poremećaja i pridonijeti rješenju lokalnih problema te poduprijeti socijalno uključivanje korisnika iz dvije lokalne zajednice - Slavonskog Broda i Krka.

2016. projekt: Inkluzivna edukacija osobe s invaliditetom u pčelarstvu (tekst u prilogu)

Financijer:
Volonterska aktivnost UPIM-a u suradnji s nekoliko pčelarskih udruga, Fakulteta prometnih znanosti i srednje škole Bedekovčina.
Cilj: unaprijediti cjeloživotno učenje osoba s invaliditetom, otvoriti mogućnosti za hobi, rad ili zapošljavanje, pridonijeti rješenju predrasuda o mogućnostima osobe s invaliditetom te poduprijeti socijalnom uključivanju korisnika u zajednicu.