22.06.2010. - Obavijest


U OBAVIJEST O IZDAVANJU NOVIH SMART KARTICA za osobe s invaliditetom

Poštovani,

dana 22. lipnja 2010. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama (NN br. 73/2010, od 14.06.2010.) kojim su izmijenjeni uvjeti za stjecanje i korištenje prava na oslobađanje od plaćanja cestarine.

Prema izmijenjenom članku 63.a Zakona o javnim cestama, plaćanja cestarine oslobođene su samo osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka te HRVI sa 100% tjelesnog oštećenja i to za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu.

S obzirom da su nam se javljale osobe s invaliditetom obavještavajući nas kako im se ne izdaju odmah potvrde/SMART kartice već da ih djelatnici Hrvatskih autocesta d.d u Lučkom obavještavaju kako će im biti naknadno dostavljene, dana 24. lipnja 2010. pismenim putem zatražili smo od strane Hrvatskih autocesta d.d., Sektora naplate cestarine da se žurno iznađe rješenje za sve osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka na način da ili da im se izda privremeno rješenje kojim de imati slobodan prolaz autocestom do izdavanja nove potvrde/smart kartice ili da im se refundiraju troškovi koje imaju plaćanjem cestarine koju po zakonu i dalje nisu dužni plaćati.

Kroz današnji usmeni razgovor sa gospodinom Čorda Mladenom iz HAC-a obaviješteni smo da se od utorka tj. od dana 29. 06. 2010. izdaju nove SMART kartice svim gore navedenim osobama koje ispunjavaju zakonske uvjete te prilože odgovarajuću dokumentaciju. Rečeno nam je također da de isto biti objavljeno i na internetskim (web) stranicama HAC-a.

S poštovanjem,

PRAVOBRANITELJICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM
Anka Slonjšak